Wszystko o routerach
Najnowsze artykuły
Jak wykona? reset 30/30/30
Procedura resetowania sprz?tu znana jako 30/30/30:
1. Od??cz wszystkie kable od router z wyj?tkiem kabla zasilaj?cego.
2. Naci?nij przycisk reset przez 30 sek.
3. Nie zwalniaj?c przycisku resetowania, nale?y od??czy? przewód zasilaj?cy.
4. Trzymaj?c przycisk reset przez kolejne 30 sekund.
5. Ponownie pod??czy? przewód zasilaj?cy.
6. Nadal trzymaj?c przycisk reset przez kolejne 30 sekund.
7. Zwolnij przycisk reset routera

Powrót do Artykuły
Strona główna