Wszystko o routerach
Najnowsze artykuły
Internet pr?dko?? synchronizacji a realny download upload
Witam wszystkich na wst?pie, mo?e si? ka?dy na tym zna mo?e nie, jednak pozwoli?em sobie co? takiego napisa?, zainteresowa?em si? tym bardzo i wpad?em na pewne informacje, a wi?c wyja?niam jak to jest.
Poka?e jakie s? normy ADSL :
Normy ADSL[edytuj]
Numer Nazwa Do u?ytkownika Od u?ytkownika
ANSI T1.413-1998 Issue 2 ADSL 8 Mb/s 1.0 Mb/s
ITU-T G.992.1 ADSL (G.DMT) 8 Mb/s 1.0 Mb/s
ITU-T G.992.1 Annex A ADSL over POTS 8 Mb/s 1.0 Mb/s
ITU-T G.992.1 Annex B ADSL over ISDN 8 Mb/s 1.0 Mb/s
ITU-T G.992.2 ADSL Lite (G.Lite) 1.5 Mb/s 0.5 Mb/s
ITU-T G.992.3/4 ADSL2 12 Mb/s 1.0 Mb/s
ITU-T G.992.3/4 Annex J ADSL2 12 Mb/s 3.5 Mb/s
ITU-T G.992.3/4 Annex L RE-ADSL2 5 Mb/s 0.8 Mb/s
ITU-T G.992.5 ADSL2+ 24 Mb/s 1.0 Mb/s
ITU-T G.992.5 Annex L RE-ADSL2+ 24 Mb/s 1.0 Mb/s
ITU-T G.992.5 Annex M ADSL2+ 24 Mb/s 3.5 Mb/s
Jak wida? szkoda ?e na lini TP-SA nie jest Annex M.
Sam jestem posiadaczem Lini ADSL, moja synchronizacja wynosi 12448kbps na download i upload 1024kbps, Pytaniem jest czemu tyle nie osi?gam. W umowie jest podane ?e mam gwarantowan? pr?dko?? 10000kbps (10mb/s)
Na stronie URL speedtest.pl moje ??cze osi?ga 10892 i jest to pr?dko?? za jak? p?ac?, czemu jest jednak synchronizacja wy?sza, niektórzy dostawcy aby zapewni? gwarantowan? pr?dko?? wed?ug umowy a gwarantowan? pr?dko?ci? jest pr?dko?? synchronizacji, a ciesze si? ?e mam wi?ksz?, na ka?de 8 bitów przypada 1 bit odpowiedzialny z informacja gdzie pozosta?e 7 bitów ma swój cel, miejsce przeznaczenia, powiedzmy do czyjego komputera lub do jakiej strony URL
Pr?dko?? synchronizacji 12448 : 8 = 1556
Strata 1 bita dlatego x 7
1556 x 7 = 10892
Z upload nie jest ju? tak mi?o
ADSL+ w Annex A gwarantuje 1024, to jest maximum dla Annex A, Annex M daje nam upload 3,5mbps/s
Na innym routerze od znajomego jego router synchronizowa? si? na ponad 1100 kbps, jednak wed?ug URL speedtest.pl mój upload przy skrajnej pr?dko?ci upload by? nie stabilny.
Wykres.
1024kbps : 8 = 128
128 * 7 = 896kbps
Pr?dko?? upload 112

Powrót do Artykuły
Strona główna