Wszystko o routerach
Najnowsze artykuły
Jak skompilowa? Tomato?
Napisz? tutaj jak skompilowa? tomato, i przy tym sie nie napoci? ;)
Pierwsze co musicie mie?, to linuksa. Opis b?dzie dotyczy? dystrybucji Ubuntu 6.06, bo takiej sam u?ywam ;)
Musi by? 6.06, na najnowszej wersji 7.04 nie da si? skompilowa? (M?czy?em si? i m?czy?em, i wygl?da na to i? co? jest niezgodne i jakie? g?upoty tworz? si? w plikach ?ród?owych. Jak kto? wie jak skompilowa? pod 7.04 to prosze o PW ;) )
Artyku? jest przeznaczony dla osób które umiej? chocia? zainstalowa? pakiety. Aha, jeszcze jedno, ten opis nie jest przeze mnie wspierany :) Z problemami rad?cie sobie sami...
Pierwsz? czynno?? jak? potrzebujecie zrobi? to zainstalowa? potrzebne oprogramowanie. Nale?y zainstalowa?:
build-essential
zlib1g w wersji deweloperskiej
gcc-4.0 i 3.8
bison
flex
libncurses5 w wersji deweloperskiej
Kiedy juz to mamy, wchodzimy w konsole i ?ci?gamy do katalogu domowego:
wget ftp://ftp.linksys.com/opensourcecode/wrt54gl/4.30.9/WRT54GL_v4.30.9_US.tgz
wget URL
Rozpakowywujemy obydwa pliki:
tar -zxf WRT54GL_v4.30.9_US.tgz
tar -zxf TomatoSource_1_06.7z
Zamieniamy nazw? katalogu z kodem z WRT54GL_v4.30.9_US_FILES na tomato. Teraz trzeba pousuwa? katalogi które b?d? zast?pione wersj? Johna. S? to:
CODE
Nale?y skopiowa? plik tomato.tar, który powsta? w wyniku rozpakowania TomatoSource_1_06.7z, do katalogu i tam go rozpakowa?:
tar xf tomato.tar
Do katalogów z oryginalnym kodem ?ród?owym zostanie do??czony kod ?ród?owy tomato.
Teraz trzeba sobie przygotowa? ?rodowisko. Wykonujemy:
cd /opt
sudo ln -s /home/TWOJANAZWAUZYTKOWNIKA/tomato/tools/brcm brcm
cd
export PATH=$PATH:/opt/brcm/hndtools-mipsel-uclibc/bin
export PATH=$PATH:/opt/brcm/hndtools-mipsel-linux/bin
Wchodzimy do /tomato/release/src i wykonujemy make:
cd ~/tomato/release/src && make
To wszystko ;)
Je?eli nie wywali nam ?adnego b??du, i b?dzie komunikat
-----
Tomato 1.06.000 ready
-----
To znaczy ?e wszystko przebieg?o w porz?dku ;)
W katalogu /tomato/release/src/images/wrt54g b?dzie gotowy plik do wrzucenia na router...

Powrót do Artykuły
Strona główna